FIEP Romania


Du-te la cuprins

Manifestul Mondial al Educatiei Fizice - FIEP 2000

Art. 1 - Educatia Fizică, împreună cu toate valorile sale, trebuie înteleasă ca fiind unul din drepturile fundamentale ale oamenilor.

Art. 2 - Ca drept al tuturor oamenilor, Educatia Fizică este un proces de educare, atât prin mijloace formale, cât si informale, - prin interactiunea cu mediile culturale si naturale (apă, aer, soare etc.) din fiecare regiune, folosind facilitătile si echipamentele adecvate; - prin folosirea activităților fizice sub forma exercitiilor de gimnastică, jocuri, sporturi, dans si alte activități de recreere activă; - având ca scop dezvoltarea aptitudinilor motrice la copii, adolescenti, adulti si persoane de vârsta a treia, îmbunătătindu-le conditia fizică, pentru o mai bună capacitate intelectuală, consolidând obiceiul de practicare sistematică a exercitiilor fizice; - prin promovarea unei educatii eficiente pentru sănătate si a petrecerii timpului liber într-un mod sănătos; - prin recunoasterea că activitătile corporale, legate de dezvoltarea valorilor morale si sociale, îl pot ghida pe cetătean să fie mai responsabil civic si social si CONSTITUIE un mijloc eficient pentru oameni de a avea un stil de viată activ.

Art. 3 - Activitătile fizice cu scop educativ, sub toate formele lor posibile de exprimare, recunoscute ca Educatie Fizică, constituie forme privilegiate de educatie.

Art. 4 - Având în vedere conceptul si scopul său, Educatia Fizică trebuie considerată a fi o parte a procesului educațional, atât în interiorul, cât si în afara scolii, din moment ce este cea mai bună alegere pentru activităti corporale care nu exclud nicio parte a populatiei si creează stiluri de viată care încorporează folosirea mai multor forme de activităti fizice.

Art. 5 - Educatia Fizică trebuie să fie asigurată si promovată în timpul vietii oamenilor, jucând un rol important în procesul de educare continuă, integrând alte componente educationale, fără a uita nicio clipă de întărirea exercitiului democratic, exprimat de egalitatea condițiilor oferită de practica sa.

Art. 6 - Datorită potentialului său de a dezvolta abilitătile psihomotrice ale individului în armonie cu abilitătile sale cognitive si sociale, lucru valabil mai ales pentru copii si adolescenti, Educatia Fizică trebuie să fie o disciplină obligatorie în programa de învătământ a scolilor generale si liceelor.

Art. 7 - Pentru a-si exersa functia de educare pentru sănătate si pentru a avea o actiune preventivă în reducerea afectiunilor legate de obezitate, boli ale inimii, hipertensiune, unele forme de cancer si depresii, Educatia Fizică trebuie să dezvolte în rândul oamenilor deprinderi de exersare regulată a activitătilor fizice, în acest fel contribuind la îmbunătătirea calitătii vietii tuturor.

Art. 8 - Educatia Fizică trebuie să fie întotdeauna constituită din exercitii plăcute, pentru a putea crea deprinderi si atitudini favorabile între oameni, cu privire la practicarea sa în diferite feluri, în timpul liber.

Art. 9 - Educatia Fizică trebuie să fie folosită, din punct de vedere etic, întodeauna, ca un mijloc potrivit de respectare si întărire a diversitătilor culturale.

Art. 10 - Pentru potentialul uman si social pe care îl reprezintă fenomenul sportiv socio-cultural, Educatia Sportivă trebuie stimulată si promovată în toate procesele Educatiei Fizice.

Art. 11 - Sportul educational si cel de timp liber, sau recreativ, trebuie considerate ca părti ale Educatiei Fizice, datorită similaritătii obiectivelor, mijloacelor si posibilitătilor de folosire de către oameni, de-a lungul vietii lor.

Art. 12 - Fiind un câmp de acțiune esential pentru oameni, este foarte important ca toate organismele si institutiile responsabile de Educatia Fizică să continue dezvoltarea evenimentelor si studiilor care pot furniza fundamente stiintifice de a actiona, pentru profesionistii din domeniu.

Art. 13 - Pentru caracteristicile si potențialul pe care poate să-l ofere, prin diferitele forme de activităti fizice, Educatia Fizică poate si trebuie să fie una dintre optiunile principale din programele turistice.

Art. 14 - Considerate a fi necesare pentru munca în domeniul Educatiei Fizice, cunostintele profesionistilor trebuie revizuite constant, pentru a răspunde noilor cerinte conceptuale.

Art. 15 - Profesorii actuali de Educatie Fizică trebuie să-si readapteze actiunile si metodele în functie de propunerile făcute în acest Manifest.

Art. 16 - Toti profesionistii responsabili de procesele Educatiei Fizice trebuie să insiste în căutarea unor facilităti si mijloace materiale, astfel încât să-si poată desfăsura activitatea în conditii optime.

Art. 17 - Fiind recunoscută ca un mijloc eficient de a echilibra si îmbunătăti sănătatea persoanelor cu nevoi speciale, în diferite situatii, Educatia Fizică trebuie adaptată cu atentie la fiecare caz.

Art.
18 - Educatia Fizică trebuie folosită în lupta împotriva discriminării de orice fel. Îi vor fi furnizate o infrastructură potrivită si conditii favorabile si accesibile, astfel putând fi folosită pentru a oferi sanse egale pentru toti participantii.

Art. 19 - Profesionistii responsabili de Educatia Fizică în tările subdezvoltate si din natiuni cu dificultăti economice, trebuie să caute solutii creative si competente pentru strategiile lor pedagogice, pentru a-si putea atinge scopurile educationale propuse.

Art. 20 - Pentru ceea ce reprezintă pentru dezvoltarea oamenilor, exprimat prin acest Manifest, Educatia Fizică trebuie să fie centrul atentiei natiunilor dezvoltate. Astfel, prin programe de întrajutorare, tările dezvoltate le vor asista pe cele mai putin dezvoltate, într-o încercare de a reduce inegalitătile dintre oameni.

Art. 21 - Fiind folosită pentru a sprijini o societate pacifistă, care păstrează demnitatea omenească prin initiative de împrietenire, Educatia Fizică trebuie să contribuie la cultura păcii, prin programe care promovează schimburile si cooperarea națională si internatională.

Art. 22 - Profesionistii responsabili de manifestarea Educatiei Fizice trebuie să contribuie într-un mod eficient la dezvoltarea si practicarea ei într-o strânsă legătură cu mediul înconjurător, fără a cauza un impact negativ asupra sa. Ei vor folosi, de asemenea, locatii construite în acest scop si, de preferat, echipamente fabricate din materiale non-poluante sau reciclate.

Art. 23 - Cooperarea internatională prin Educatia Fizică trebuie să fie încurajată si dezvoltată prin schimburi de experientă, programe de burse si rezidentiat, premii pentru participare la evenimente importante si alte metode care pot întări cooperarea, prietenia si solidaritatea între oameni diferiți.

Art. 24 - În strategiile lor de a face Educatia Fizică mai bine cunoscută si apreciată de către oameni, profesionistii implicati vor folosi toate mijloacele si formele de comunicare care pot usura si îmbunătăti transmiterea cunostintelor.

Art. 25 - Guvernele si autoritătile responsabile de Educatia Fizică trebuie să-si revizuiască politicile si actiunile, recunoscând meritele Educatiei Fizice si acordând prioritate educării grupurilor sociale defavorizate din punct de vedere economic.

Art. 26 - Prezentând Manifestul Mondial al Educatiei Fizice FIEP 2000, Federatia Internatională de Educatie Fizică (Fédération Internationale dŽÉducation Physique) va fi responsabilă pentru traducerea sa în limbile principale ale lumii si pentru răspândirea sa pe plan global, prin Delegatii Nationali.


Inapoi la cuprins | Inapoi la meniul principal